23 Styczeń 2018    |    Maria, Ildefons, Rajmund

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zboża ozime polecane do wysiewu w województwie świętokrzyskim

Zboża ozime polecane do wysiewu w województwie ŚwiętokrzyskimWybór odmiany do siewu w swoim gospodarstwie nie jest łatwy. Podejmując decyzję warto kierować się wynikami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zachęcamy do zapoznania się z odmianami zbóż ozimych, które rekomendowane są do uprawy w roku 2015 w naszym województwie.


Pszenica ozima

Platin – odmiana chlebowa, mrozoodporność 4. Plon w roku 2014 na poziomie a1 82,3 dt z 1 ha, a na poziomie a2 94,5. dt z 1 ha. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści, plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Plenność – dobra do bardzo dobrej.
Hodowca: Strube Research GmbH & Co.KG.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

Mulan – odmiana chlebowa grupy B, wczesna, mrozoodporność 3. Plon w roku 2014 na poziomie a1 wyniósł 79,4 dt z 1 ha, a2 92,2 dt z 1 ha. Odmiana posiada wysoką zdolność adaptacji do warunków klimatycznych i stanowiskowych. Wykazuje dużą odporność na monokulturę i uproszczenia odmianowe. Bardzo dobrze odporna na fuzariozę kłosów i septoriozę liści. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym krzewieniem jesiennym i rozwojem wczesnowiosennym. Ze względu na wysoką jakość skrobi nadaje się również do produkcji bioetanolu.
Hodowca: SAATEN UNION

Markiza – odmiana pastewna klasy C, mrozoodporność – 5. Plon w roku 2014 na poziomie a1 78,0 dt z 1 ha i a2 92,2 dt z 1 ha. Odporność na mączniaka – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie kłoszenia. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie – dość dobre. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Arkadia – odmiana klasy A. Jest to odmiana plenna, mrozoodporność bardzo dobra 6, o niskich wymaganiach glebowych. Plon w roku 2014 na poziomie a1 78,4, na poziomie a2 94,8 dt z 1 ha. Jest odporna na zakwaszenie glebowe, co daje jej możliwość uprawy na glebach słabszych. Plonuje wysoko. Ziarno ładne, grube, o dobrym wyrównaniu posiada wysokie parametry jakościowe.
Hodowca: HR Danko

Jantarka – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność – dość dobra, mrozoodporność – dobra. Plon w roku 2014 na poziomie a1 77,9 dt z 1 ha, na poziomie a2 90,9 dt z 1 ha. Przeciętna tolerancja na zakwaszenie gleby. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża. Zawartość białka, ilość glutenu – średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.
Hodowca: HR Danko

Natula – odmiana klasy A. Jest dobrej plenności i średniej mrozoodporności (4,5). Plon w roku 2014 na poziomie a1 79,1 dt z 1 ha, a na poziomie a2 90,8 dt z 1 ha. Posiada dość dużą odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dość dobrą wydajnością ogólną mąki. Dobrze toleruje zakwaszenie gleby. Zawartość białka ma dość dużą, a ilość glutenu średnią. Dość duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc

Ostroga – odmiana jakościowa klasy A. Odmiana oścista, mrozoodporność 6. Plon w roku 2014 na poziomie a1 77,8 dt z 1 ha, a na poziomie a2 90,2 dt z 1 ha. Najlepsza spośród odmian ościstych odporność na wyleganie, ale w warunkach intensywnej technologii wymaga skracania źdźbła. Dobra zdrowotność, średnia odporność na septoriozę liści. Bardzo dobra odporność na porastanie w kłosie. Ziarno grube.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Sailor – odmiana jakościowa klasy A. Plenność dobra, mrozoodporność prawie średnia (5,5). Plon w roku 2014 na poziomie a1 81,8 dt z 1 ha, a na poziomie a2 95,0 dt z 1 ha. Odporność na ważniejsze choroby – średnia, jedynie na rdzę brunatną mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Skagen – odmiana jakościowa klasy A. Odmiana plenna o prawie średniej mrozoodporności (4,5). Plon w roku 2014 na poziomie a1 80,4 z 1 ha, a na poziomie a2 92,6 dt z 1 ha. Duża odporność na septoriozę liści i plew. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wylęganie. Termin kłoszenia i dojrzewania ma późny. Duża zawartość białka. Wydajność mąki – średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Tonacja – odmiana jakościowa (grupa A), o dość dużej mrozoodporności (5,5). Plon w roku 2014 na poziomie a1 75,6 dt z 1 ha, a na poziomie a2 89,9dt z 1 ha Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka – mała do bardzo małej, na pozostałe choroby – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dość dobre, zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Plenność – dobra.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Linus – odmiana jakościowa grupa A, mrozoodporność średnia do wysokiej (4). Polecana do uprawy na gorszych przedplonach, np. po zbożach. Plon w roku 2014 na poziomie a1 84,0 dt z 1 ha, a na poziomie a2 97,3 dt z 1 ha Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby, zwłaszcza na łamliwość źdźbła zbóż. Odmiana od niskiej do średniej wysokości. Odporna na wyleganie i na okresową suszę. Odmiana najwyżej plonująca w badaniach COBORU za lata 2010-2012.
Hodowca: RAGT Niemcy

Patras – odmiana grupa jakościowa A/B, mrozoodporność dobra (4). Plon
w roku 2014 na poziomie a1 82,4 dt z 1 ha, a na poziomie a2 94,8 dt z ha. Odmiana odporna na fuzariozę. Rośliny niskie do średnich. Nadaje się do siewu
w monokulturze po kukurydzy oraz do wczesnych terminów siewów. Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren łatwo się wymłaca.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska


Oznaczenia symboli:
a2 – przeciętny poziom agrotechniki

a2 – wyższy poziom agrotechniki

Mrozoodporność w skali od 1 (najniższa) do 9 (najwyższa)


Pszenżyto ozime

Wiarus – odmiana o skróconym sztywnym źdźble. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 74,4 dt z 1 ha na poziomie a2 87,2 dt z 1 ha. Mrozoodporność wysoka (6,6). Wysoka zawartość skrobi. Odmiana odporna na wyleganie. Przydatna do produkcji bioetanolu.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Algoso – odmiana o tradycyjnej długości źdźbła. Plonuje wysoko i stabilnie. Ziarno dorodne, jedno z najgrubszych spośród wszystkich pszenżyt. Odmiana zalecana do mniej intensywnej technologii. Mrozoodporność dobra.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Borwo – odmiana o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 74,2 dt z 1 ha, na poziomie a2 86,0 dt
z 1 ha. Mrozoodporność 5,5. Odporna na choroby grzybowe. Bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Fredro – odmiana o wysokiej plenności. Odmiana wczesna. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 81,3 dt z 1 ha, na poziomie a2 93,5 dt z 1 ha. Dobra odporność na choroby, szczególnie na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Zalecane do uprawy na gleby słabe i bardzo słabe. Mrozoodporność 4,5. Dobrze się krzewi. Odmiana przydatna do produkcji biogazu
Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Tulus – jest to odmiana pastewna, o normalnej (tradycyjnej) wysokości roślin. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 75,3 dt z 1 ha, na poziomie a2 89,9 dt z 1 ha. Mrozoodporność – prawie średnia (4). Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odmiana ma ponadto wczesny terminem kłoszenia, a dojrzewania dość wczesny.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Borowik – bardzo wysoki potencjał plonowania. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 80,5 dt z 1 ha, na poziomie a2 94,1 dt z 1 ha. Mrozoodporność 5,5. Bardzo dobra odporność na wyleganie. Wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. Wczesny termin kłoszenia. Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Mikado – odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność – dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność – dość duża. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko.

Tomko – odmiana pastewna, o średniej wysokości roślin i o dużej i dużej odporności na wyleganie. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 80,7 dt z 1 ha, na poziomie a2 93,0 dt z 1 ha. Mrozoodporność – dość duża (6,5). Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Torino – odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 75,7 dt z 1 ha, na poziomie a2 88,1 dt z 1 ha. Mrozoodporność 3,5. Termin kłoszenia – wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania – dość wczesny. Odmiana polecana na słabe gleby.
Hodowca: Hodowla Roślin DankoŻyto ozime

Dańkowskie Diament – odmiana populacyjna. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 66,5 dt z 1 ha, na poziomie a2 79,9 dt z 1 ha. Odporność na mączniaka – dość mała, na pozostałe choroby – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – przeciętny. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna. Masa 1000 ziaren – przeciętna, wyrównanie – dość słabe, zawartość białka – duża. Plenność – dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

Domir – odmiana populacyjna o plenności na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 68,9dt z 1 ha, na poziomie a2 79,7 dt z 1 ha. Średnia odporność na rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i mączniaka. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Odporność na porastanie w kłosie dość – mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: dr Stanisław Ramenda Antoniny

Stanko – odmiana populacyjna. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 68,3 dt z 1 ha, na poziomie a2 79,7 dt z 1 ha. Posiada dość dużą odporność na rdzę brunatną, odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści. Dość mało odporna na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie – średnie. Przeciętna odporność na porastanie ziarna w kłosie. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia.
Hodowca: dr Stanisław Ramenda Antoniny

Brasetto – odmiana mieszańcowa. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 78,9 dt z 1 ha, na poziomie a2 93,3 dt z 1 ha. Bardzo wysoka mrozoodporność. Przeciętne wymagania glebowe. Duża odporność na mączniaka, choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową i septoriozę liści. Wielokierunkowe możliwości zagospodarowanego plonu – konsumpcja, pasza, etanol.
Hodowca: KWS LOCHOW

Palazzo – odmiana mieszańcowa. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 79,9 dt z 1 ha, na poziomie a2 94,1 dt z 1 ha. Rośliny są dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Dość duża odporność na mączniaka i septoriozę liści. Wysoka mrozoodporność.
Hodowca: KWS LOCHOW

Armand – odmiana populacyjna. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 67,6 dt z 1 ha, na poziomie a2 78,9 dt z 1 ha. Odporność na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie – średnie.
Hodowca: dr Stanisław Ramenda Antoniny

Dańkowskie Amber – odmiana populacyjna, wczesna. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 67,1 dt z 1 ha, na poziomie a2 78,0 dt z 1 ha. Sprawdza się na glebach ubogich w wodę. Tradycyjna długość słomy o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na choroby, szczególnie na mączniaka, choroby fuzaryjne i podstawy źdźbła – dobra. Podwyższona zawartość cukru czyni odmianę przydatną do produkcji spirytusu.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

SU Skalitio – odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na okresowe susze. Plon ziarna w roku 2014 na poziomie a1 77,8 dt z 1 ha, na poziomie a2 91,5 dt z 1 ha. Zalecana na stanowiska typowo żytnie o mniejszym zaopatrzeniu w wodę. Dobra odporność na mączniaka, rdzę i choroby podstawy źdźbła.
Hodowca: Saaten-Union Polska

Opracowanie: Krystyna Klimont