23 Styczeń 2018    |    Maria, Ildefons, Rajmund

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Konkursy i projekty klubowe sympatyków 4H

|  Kluby Edukacyjne 4H Ziemi Świętokrzyskiej  |        |  Z życia Klubów Edukacyjnych 4H  |


Konkursy Klubów Edukacyjnych 4H - rok 2015


Kluby Edukacyjne 4H

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO SKIEROWANEGO DO KLUBÓW EDUKACYJNYCH 4H WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
„Projekt, pomysł, inspiracja – nasza koszulka 4H”

Powołanego na okoliczność obchodów XX rocznicy Klubów Edukacyjnych 4H
 

Organizatorem Konkursu jest Świętokrzyski Ruch 4H działający przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Konkurs ma za zadanie rozwinąć zdolności artystyczne i pobudzić wyobraźnię do twórczego, kreatywnego myślenia.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez klubowiczów koszulki, która będzie charakterystyczna dla danego Klubu 4H, będzie jego znakiem rozpoznawczym.

W konkursie wezmą udział Kluby Edukacyjne 4H Województwa Świętokrzyskiego, które zostaną zgłoszone pocztą elektroniczną do dnia 22.09.2015 roku przez Lidera Klubu na adres: renata.gos@sodr.pl lub 4h@sodr.pl.

Zgłoszone Kluby 4H muszą przesłać do dnia 11.10.2015 roku na adres ŚODR Modliszewice (pocztą tradycyjną) koszulkę zaprojektowaną przez dany Klub 4H, wraz z metryczką danego klubu.

Wszystkie prace (koszulki) zostaną zaprezentowane na wystawie jubileuszowej w dniu 17 października 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, podczas gali jubileuszowej XX-lecia 4H.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.
Do pobrania:
Karta zgłoszenia udziału
Regulamin konkursu


Kluby Edukacyjne 4H

KONKURS WOJEWÓDZKI SKIEROWANEGO DO KLUBÓW EDUKACYJNYCH 4H

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO „Świętokrzyskie logo 4H”
Powołanego na okoliczność obchodów XX rocznicy Klubów Edukacyjnych 4HOrganizatorem Konkursu jest Świętokrzyski Ruch 4H działający przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.

Celem Konkursu jest wybranie znaku graficznego promującego Świętokrzyskie Kluby 4H (logo). W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniony zostanie projekt spełniający rolę promocyjną. Wyłonione w drodze Konkursu logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Świętokrzyskiego Ruchu 4H zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W konkursie wezmą udział Kluby Edukacyjne 4H Województwa Świętokrzyskiego, które zostaną zgłoszone pocztą elektroniczną do dnia 11.10.2015 roku projekt znaku graficznego (logo) zaprojektowany przez dany Klub 4H, wraz z metryczką danego klubu na adres: renata.gos@sodr.pl lub 4h@sodr.pl. Uwaga! Projekt logo wykonany musi być w formacie A4.
 
Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie jubileuszowej w dniu 17 października 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, podczas gali jubileuszowej XX-lecia 4H.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.
Do pobrania:


Z ostatniej chwili…

SMAK PRZYGODY PODCZAS
EKO BIWAKU W RAMACH ZŁAZU
ŚWIĘTOKRZYSKICH KLUBÓW EDUKACYJNYCH 4H
OSTOJA DWORSKA 2015 PT. „W NURCIE PRASTAREJ RZEKI...”


Wszystkich tych, którzy kochają spotkania z naturą zachęcam do udziału w EKO biwaku organizowanym w Zagrodzie Edukacyjnej „Ostoja Dworska” w Leśnicy. Będzie to spotkanie z naturą połączone z warsztatami ekologicznymi. Będziemy tam razem, by się uczyć i bawić zarazem. Dobry humor i niezapomniane chwile gwarantowane.

Termin do uzgodnienia po rekrutacji chętnych. Więcej informacji poniżej.
Do zobaczenia zatem na szlaku przygody!
Renata Gos
Wojewódzki Koordynator Klubów 4H
e-mail: renata.gos@sodr.pl
4h@sodr.pl


SMAK PRZYGODY PODCZAS
EKO BIWAKU W RAMACH ZŁAZU
ŚWIĘTOKRZYSKICH KLUBÓW EDUKACYJNYCH 4H
OSTOJA DWORSKA 2015 PT. „W NURCIE PRASTAREJ RZEKI...”

Wycieczka piesza odbędzie się w obrębie najbardziej malowniczych i cennych rzek regionu Świętokrzyskiego. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wartości przyrodniczych doliny Wiernej rzeki. Dowiedzą się czym są ekosystemy wodno-bagienne i dlaczego należy je chronić oraz nauczą się rozpoznawać bioróżnorodność w dolinach rzecznych. Posiądą wiedzę z zakresu sieci NATURA 2000. Uczestnicy wykonają analizę czystości wody. Poza tym zdobędą wiedze na temat zrównoważonego korzystania ze środowiska w tym ekoturystyki. Odkryją piękno i bogactwo natury krajobrazu kulturowego. Podczas organizowanego rajdu gwarantuje się wiele niezapomnianych chwil, podczas których uczestnicy odkrywają własną kreatywność, pasje i zdolność współpracy z rówieśnikami, poznając w dzień i w nocy oblicze ojczystej przyrody.


CELE OGÓLNE
Wpieranie zdrowej ciekawości, która poprzez doświadczenia wprowadza w świat zagadnień zakresu edukacji ekologicznej związanych z kształtowaniem umiejętności przygotowania dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, miasta, wsi oraz zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym, poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka, a także uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan otoczenia. Powyższa inicjatywa przyczyni się w przystępny sposób do przekazywania rzetelnej wiedzy o środowisku naturalnym oraz do kształtowania ekologicznej postawy młodego pokolenia, rozbudzania wrażliwości na piękno i bogactwo natury, aby relacja człowiek – przyroda – środowisko zbliżała się do ideału.

PROGRAM
Spisanie umowy – ustalamy reguły zachowania się na zajęciach w terenie. Zajęcia terenowe z rozmową kierowaną pt. „Elementy składowe krajobrazu kulturowego” – wyprawa piesza na trasie Wierna Rzeka – Leśnica Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska (12 km) – aby wędrówka do celu była przyjemna i pożyteczna, odbywać się będą zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu wartości przyrodniczych doliny rzeki, mające na celu ukazanie elementów składowych krajobrazu wykorzystaniem sprzętu do obserwacji i oznaczania (lunety, ramki przyrodnicze, wskaźników czystości wody, cyfrowe rejestratory dźwięku). Zakwaterowanie Ostoja Dworska Leśnica 112, gm Małogoszcz na specjalnie przygotowanym polu namiotowym (namioty typu igloo), opis miejsca, w którym odbywają się zajęcia z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu świętokrzyskiego – obiadokolacja catering – wiata edukacyjna – warsztaty edukacyjne z rejestrowaniem odgłosów natury pt. „Co w trawie piszczy?” – gry i zabawy ruchowe z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem EKO zestawów dydaktycznych pokazujących, że energię elektryczną można otrzymywać z surowców naturalnych – samodzielne wykonanie przydzielonych zadań – „Nocna Przygoda” smak prawdziwej przygody – zajęcia warsztatowe pt. „Sowy najbliższym otoczeniu” – ognisko z pieczeniem kiełbasek z Gawędą Świętokrzyską – o poranku wyprawa piesza pt. „Łowcy Świtów” – wschód słońca w Paśmie Przedborsko Małogoskim – śniadanie u Babci Krysi – podsumowanie z wręczeniem trofeum i certyfikatów ukończenia EKO biwaku.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Termin: czerwiec-lipiec. Rozpoczęcie: godz. 9.00. Zakończenie: godz.13.00 następnego dnia.
Czas trwania EKO biwaku: dwa dni. Dojazd i powrót na własny koszt.

Koszty:
 • Wariant I: 60 zł od osoby (osobna kalkulacja dla grupy 50 osób).
 • Wariant II: wersja bezkosztowa (ze swoim prowiantem i zapleczem – namiotami, itp.) – organizacja warsztatów, pobytu z usługami przewodnika – GRATIS.
 
W cenę wliczono zakwaterowanie w namiotach – toaleta, usługa przewodnicka, catering (obiadokolacja – 2 dania, śniadanie), ognisko z kiełbaskami, gawęda świętokrzyska, warsztaty edukacyjne, środki dydaktyczne, płyta CD zawierającą prezentację multimedialną z biwaku dla klubu 4H, kubek pamiątkowy, ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje:
Grzegorz Szymański
tel. 663-530-787
e-mail: ostoja.dworska@op.pl


| Archiwum |