22 Styczeń 2018    |    Anastazy, Wincenty, Wiktor

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

FADN

Koordynator Biura Rachunkowego ds. Polskiego FADN
mgr inż. Zdzisława Dziduch
e-mail: zdzislawa.dziduch@sodr.pl 

Zastępca Koordynatora Biura Rachunkowego ds. Polskiego FADN
mgr inż. Wanda Rosińska
e-mail: wanda.rosinska@sodr.pl 

Informatyk bazy danych Polskiego FADN
mgr inż. Marcin Duda
e-mail: marcin.duda@sodr.pl

 

 Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. Systemem rachunkowości rolnej funkcjonującym w Unii Europejskiej jest Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych – FADN. Jej skrótowa nazwa FADN pochodzi od nazwy angielskiej – Farm Accountancy Data Network. Dane gromadzone w ramach tej rachunkowości  wykorzystywane są przede wszystkim dla: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty, analizy działalności gospodarstw rolnych oraz oceny skutków projektowanych zmian dotyczących rolnictwa Wspólnoty.
Polski FADN jest tworzony w ramach dostosowań  prawno – organizacyjnych Polski do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych oparty jest o Ustawę z dnia 29 listopada 2000 roku ( Dz.U. Nr.3 z 2001 roku). Ustawa w/w szczegółowo określa zadania szczebla centralnego – Komitetu Krajowego i Agencji Łącznikowej. Rolę Agencji Łącznikowej  w Polsce  pełni Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
W woj. świętokrzyskim  funkcję Biura Wojewódzkiego ds. PL FADN pełni Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W Polsce rachunkowością na potrzeby FADN jest objętych ok. 12 tys. gospodarstw rolnych (2% gospodarstw towarowych), w tym 350 w woj. świętokrzyskim. Wybrane gospodarstwa do prowadzenia rachunkowości powinny być reprezentatywne dla określonych kryteriów, np. siły ekonomicznej, określonych kierunków, typów produkcji, wielkości gospodarstw, itp. Polem obserwacji FADN są gospodarstwa towarowe, czyli takie, które mogą zapewnić rolnikowi zatrudnienie oraz wielkość dochodu niezbędną do utrzymania rodziny rolniczej. Dla zaliczenia gospodarstwa do grupy gospodarstw towarowych musi ono przekroczyć określone minimum wielkości ekonomicznej. Szczegółowe informacje o Polskim FADN są dostępne na stronie internetowej  IER i GŻ  - www.fadn.pl.